Verpleegklinieken

Als verpleger ben ik werkzaam in verpleeghuizen.
Een verpleeghuis is er voor mensen die verzorging, verpleging of revalidatie nodig hebben die zij thuis of in het verzorgingshuis niet kunnen krijgen. U kunt hierbij denken aan drie groepen personen:

  • Mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar nog wel veel verpleging of verzorging nodig hebben.
  • Mensen die moeten revalideren na een ongeluk of operatie. Deze mensen komen meestal alleen overdag in een verpleeghuis. Ze leren hier hoe ze met hun beperking om moeten gaan.
  • (Jongere) mensen die door een ziekte veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met multiple sclerose (MS) of hersenletsel.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.